Відродження. Петрарка

Відродження як доба європейської культури. Ф. Петрарка.

Готуємо д/з разом

Самостійна робота  (ст.178 — 185 підручника Волощук Є.В.)

 1. Визначте хронологічні межі Відродження в Західній Європі:А) ХVІІ- ХVІІІ ст.; Б) ХІV- ХVІ ст.; В) Х- ХІІ ст.
 2. Ідеологічною основою Відродження є: А) християнство; Б) гуманізм; В) конфуціанство.
 3. У центрі культури Відродження знаходиться: А) людина; Б) Бог; В) Природа.
 4. Уперше слово «Відродження» використав у творі: А) «Поетичне мистецтво» Н.Буало; Б) «Життєписи митців» Дж.Вазарі; В) «Поетика» Арістотель.
 5. Митці Відродження відтворювали: А) суперечливість людини; Б) ідеал гармонійної людини в гармонійному світі; В) приховані пристрасті й бажання людини.
 6. Характерною ознакою Відродження як епохи культури є: А) синтез античних та середньовічних традицій; Б) протиставлення античних і середньовічних традицій; В) заперечення мистецьких традицій.
 7. Ф.Петрарка жив і творив в : А) ХІV ст.; Б) ХVІІ ст.; В) Х ст.

«Книга пісень» є збіркою: А) елегій; Б) сонетів; В) сатири.

 1. Ліричні вірші Ф. Петрарка писав: А) латиною; Б) італійською; В) французькою.
 2. Ф.Петрарку вважають засновником ренесансного гуманізму, який проголосив найвищою цінністю: А) людину; Б) Бога; В) суспільство та монарха.
 3. Ліричний герой сонетів Ф. Петрарки найчастіше порівнює красу Лаури з : А) античними богинями; Б) природою; В) святими.
 4. В уривку (катрені) сонета « Ні зір ясних мандрівні каравани, Ні стрімкощоглі на морях човни, Ні рицарі звитяжної війни, Ні олені стрункі серед поляни…» (Д.Паламарчук) визначте засіб художнього увиразнення:  

А) анафора; Б) метафора; В) порівняння.