Тестові завдання за темою « Класицизм»

1. Що стало основою наукового пізнання в Європі ХVІІ ст.?

а) емоції;                                    

б) експеримент;

в) натхнення; 

г) теорія. 

  1. Яка наука здобула статусу провідної в ХVІІ ст.? 

а) математика;                                       

б) філософія;

в) філологія;

г) хімія.

  1. Хто є автором відомого афоризму епохи класицизму «Я мислю, отже, я існую»? 

а) Рене Декарт                                           

б) Вольтер;

в) Гомер; 

г) Гете. 

  1. Як називається літературно- художній напрям, для якого є притаманним суворе дотримання творчих норм і правил? 

а) просвітництво;                                  

б) бароко;

в) класицизм;

г) акмеїзм.

  1. Яка країна стала головним осередком розвитку класицизму? 

а) Англія;                                                   

б) Франція;

в) Росія;

г) Україна.

6.Хто є автором віршованого трактату «Поетичне мистецтво», в якому викладено головні правила й норми класицизму? 

а) Нікола Буало;                                   

б) Вольтер; 

в) Мольєр; 

г) Гете.

  1. Які жанри літератури (за змістом трактату) мали втілювати державні чи історичні події, діяння монархів, полководців? 

а) «середні жанри»;                                                       

б) «низькі жанри»; 

в) «різнорівневі жанри»;

г) «високі жанри».

8.До яких жанрів (за змістом трактату) належали сатира, байка, комедія?  

а) «середніх жанрів»;                                             

б) «низьких жанрів»;

в) «різнорівневих жанрів»; 

г) «високих жанрів».

9.В якому виді літератури діяло «правило трьох єдностей»? 

а) у драматургії;                     

б) в епосі;

в) у ліриці; 

г) в ліро-епічних творах. 

10.Як називають у Франції   ХVІІ ст., , враховуючи творчість 

П. Корнеля, Мольєра, Ж. Расіна? 

а) «доба розуму»;     

б) «час просвіти»; 

в) «доба театру»; 

г) «епоха творчості».