Тестові завдання за темою « Бароко»

1. Визначте хронологічні межі бароко: 

А Х\/ — Х\/ІІ ст.

Б кінець Х\/І – середина Х\/ІІІ ст. 

В Х\/ — Х\/І ст.

2. Де зародилося мистецтво бароко?

А в Україні

Б в Німеччині

В в Італії

3. Бароко був художнім напрямом, поширеним у:

А всій Європі

Б Західній Європі

В Східній Європі

4. Митці бароко надавали великого значення:

А моменту «духовного прозріння»  

Б зображенню історичних подій 

В зображенню побуту

5. Стильовою домінантою бароко є:

А реалістичність 

Б метафоричність

В античність

6. Провідною темою літератури бароко є:

А. життя суспільства

Б складний діалог людини з Богом  

В природа

7. Що означає слово «бароко» з італійської:

А. занепад, розлад

Б відродження мистецтва

В дивний, химерний

8. Визначте провідну тему літератури бароко:

А відображення життя в його контрастній різноманітності

Б оспівування людини та природи

В відображення в літературі радості і краси земного життя. 

9. Позначте рядок, у якому подано прізвища письменників доби бароко: 

А Кальдерон, Шекспір

Б Дж. Донн, Кальдерон    

В Кальдерон, Данте.

10. Найпоширенішими жанрами бароко є:

А поезія, лицарські романи

Б драми, пригодницькі романи   

В філософська лірика та драма, комічний роман.

11. Визначте основні ознаки літератури бароко: 

А створення складної гри світлотіні, колірних контрастів

Б контрастність, метафоричність, алегоризм     

В прагнення до гармонії, дотримання певних норм і правил.

12. Українське бароко розквітло за часів гетьманства:

А Сагайдачного

Б Хмельницького

В Мазепи