Тести. Ь в іномовних словах

 1. М’який знак на місці пропуску треба писати в слові

А конс..єрж  Б кутюр..є  В кар..єра  Г кеш..ю

 1. М’який знак на місці пропуску треба писати в слові

А барел..єф   Б б..юлетень   В б..юро   Г б..єф

 1. М’який знак на місці пропуску треба писати в слові

А Монтеск..є   Б К..єркегор  В Мол..єр  Г Олів..є

 1. М’який знак на місці пропуску треба писати в слові

А мад..ярський  Б конферанс..є   В сер..йозний   Г Х..юстон

 1. М’який знак на місці пропуску треба писати в обох словах рядка

А ател..є, деб..ют   Б модел..єр, кол..є  В кал..ян, куп..юра   Г міл..йон, н..юанс

 1. М’який знак на місці пропуску треба писати в обох словах рядка

А ескадрил..я, міл..ярд    Б кастан..єти, фл..юс  

В бел..етаж, кур..йоз        Г асфал..т, л..юстра

 1. М’який знак на місці пропуску треба писати в обох словах рядка

А  Пхен..ян, трил..йон       Б Рішел..є, М..нхен

В Джул..єтта, Барб..юс      Г бал..зам, пап..є-маше

 1. М’який знак на місці пропуску треба писати в обох словах рядка

А павіл..йон, інтер..єр       Б джентл..мен,  фл..юс

В бул..йон, кан..йон           Г рант..є, рай..он

 1. М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А рел..єф, ескадри..я, п..єса     Б він..єтка, медал..йон, кол..є

В бутон..єрка, вар..єте, фал..ш  Г монпанс..є, Н..ютон, м..юзикл

 1. М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А Сал..єрі, магістрал.., шприц.. Б ал.лруїст, Севіл..я, бар..єр

В Гот..є, кол..рабі, мін..йони      Г анал..гін, рел..єф, нокт..юрн

 1. М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А біл..ярд, шампін..йон, рант..є  Б мантил..я, сен..йор, рез..юме  

В дос..є, едел..вейс, сек..юриті   Г кабал..єро, лос..йон, пен..юар

 1. М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А жул..єн, ідал..го, Рейк..явік   Б Марсел..єза, ал..бом, вар..єте

В філ..м, мес..є, конферанс..є   Г вол..єр, ал..бінос, грав..юра