Тести. Фразеологізми

 1. Фразеологізмами є всі вислови, ОКРІМ

А комар носа не підточить               Г лишити з носом

Б сунути свого носа                                     Д чути запах носом

В обкрутити довкола носа

 

 1. Фразеологізмами є всі вислови, ОКРІМ

А ніде голці впасти                         Г як нитка за голкою

Б ніде голки взяти                          Д нікуди голки ткнути

В  хоч голки збирай

 

 1. Фразеологізмами є всі вислови, ОКРІМ

А викинути за борт

 Б викинути з голови

 В викинути з хати

 Г викинути на вітер

Д викинути фокуси

 

 1. Фразеологізмами є всі вислови, ОКРІМ

А бити тривогу

 Б бити поклони

 В бити в барабан

Г бити по кишені

 Д бити на сполох

Установіть значення наведених  фразеологізмів.

Фразеологізм                                                    Значення

1          вбивати клин                                   А         нечесно наживатися

2          гріти руки                                         Б         звільнятися від ілюзій

3          спускатися з неба                             В         домагатися залагодження

на землю                                                       справи

4          оббивати пороги                              Г         непослідовно діяти

 Д         сварити кого-небудь між собою

 

 1. Установіть значення наведених фразеологізмів.

Фразеологізм                                               Значення

1          стріляний птах                                      А  здоровий

2          книга за сімома печатями                    Б  приховане

3          кров з молоком                                      В  досвідчений

4          гаряча голова                                                     Г  запальний

                                       Д  дурнуватий

 1. Утворіть фразеологізми.

1          підливати олії у                                        А полі

2          товкти воду у                                                        Б допомогу

3          спіймати вітра в                                       В ступі

4          узяти ноги в                                              Г  вогонь

                                                        Д             руки

 1. У фразеологізмах вертітися як … в окропі, влипнути як … в мед, чутно, коли і … летить,  якась … вкусила замість крапок має бути слово

А птаха

Б курка

В муха

 Г оса

 Д бджола

 1. У фразеологізмах великий …,… становища,… чи пропав, сам собі… замість крапок має бути слово

 А брат

 Б шляхтич

 В козак

 Г пан

 Д керівник

 1. У реченні Після важкого дня я дуже втомився замість виділених слів доречний фразеологізм

 А не чув ні рук ні ніг

 Б ні за цапову душу

 В землі під ногами не чув

 Г ні риба ні м’ясо

Д ні в сих ні в тих

 

 1. Роль обставини виконує фразеологізм у реченні

А То все було якесь надумане, білими нитками шите.

Б Романові вдома довелося вперше покуштувати березової каші.

В Добре, що нагодився вчасно, бо пустили б за вітром усе село.

Г Усі звернули увагу, що Катруся розповідала похапцем, п’яте через десяте.

Д Рибалочка на бережку та рибоньку ловить, а милая по милому білі ручки ломить.

 1. Установіть відповідність між фразеологізмом у реченні та його синтаксичною роллю.

            Речення                                                                  Член речення                           

1          Ця подія відбулася                                            А підмет

за царя Гороха.

2          Од страху моя душа в п’яти                             Б присудок

сховалася.

3          Дівчата як кров з молоком                               В додаток

намага¬лися переспівати парубків.

4          Язикатій Хвесьці не можна                              Г означення

казати нічого зайвого.                                                  Д обставина

 

 1. Побудуйте речення з відповідними фразеологізмами.

      Речення                                                               Фразеологізм

 1. 1. Чоловік злякався, хотів уже… А не встормяти носа

2  Ти мусиш мовчати, а інші можуть…              Б п`ятами накивати

3  Щоб не бути винним, треба…                         В глека розбити

4  Справжні друзі повинні…                                Г ляси точити

                                                                               Д пуд солі з`їсти

 1. Доберіть синоніми до фразеологізмів.

         Фразеологізм                                                       Синонім

1          ставати під вінець                                    А одним ликом шиті

2          заливати за шкуру сала                            Б точити ляси

3          два чоботи пара                                        В брати шлюб

4          теревені правити                                      Г два рази ступнути

                                                                              Д  допікати до живого

 

 

 1. Доберіть синоніми до фразеологізмів.

              Фразеологізм                                               Синонім

1 мати голову на плечах                                        А затаїти зло

2 мати свій розум у голові                                     Б не в тім`я битий

3 мати зуб                                                                В мати під собою грунт

4  мати рацію                                                           Г жити своїм розумом

                                                                                  Д мати сенс

 1. Доберіть антоніми до фразеологізмів.

Фразеологізм                                              Антонім

1 аж до ніг                                                         А як в око вліпив

2 аж горить під руками                                    Б з наперсток

3 як бджіл у вулику                                          В як мерзле горить

4 як корова язиком злизала                              Г як гриби після дощу

                                                                            Д аж до хмар

 1. Доберіть антоніми до фразеологізмів.

            Фразеологізм                                                        Антонім

1          тримати в кулані                                     А тримати на виду

2          тримати в тіні                                          Б попускати віжки

3          триматися гоголем                                  В тримати в пазурах

4          тримати хвіст трубою                             Г піджимати хвоста

Д опускати руки

 1. Доберіть антоніми до фразеологізмів.

Фразеологізм                                                              Антонім

1          хоч головою об                                            А         глянути гидко

стінку товчи                                                 Б         пальця в рот не клади

2          хоч греблю гати                                          В         як заячий хвіст

3          хоч у рамку вправ                                       Г          хоч мотузки крути

4          хоч проти шерсті гладь                              Д         мухи не зачепить

 

Відповіді: 1. Д  ; 2. Б; 3. В; 4. В; 5. 1) Д, 2) А, 3) Б, 4) В; 6.1) В, 2) Б, 3)А, 4) Г; 7. 1) Г, 2) В, 3) А, 4) Д; 8. В; 9. Г; 10. А; 11. Г; 12. 1) Д, 2) Б, 3) Г, 4) В; 13. 1) Б, 2) Г, 3) А, 4) Д; 14. 1) В, 2) Д, 3) А, 4) Б; 15. 1) Б, 2) Г, 3) А, 4) Д; 16. 1) Д, 2) В, 3) Б, 4) Г; 17. 1) Б, 2)А, 3) Д, 4) Г; 18. 1) Г, 2) В, 3) А, 4) Б