Тести. Апостроф в іномовних словах

  1. Апостроф треба писати на місці пропуску в обох словах рядка

А олів..є, б..ювет

Б конс..єрж, к..янті

В п..єдестал, п..юре

Г інтер..єр, ад..ютант

  1. Апостроф треба писати на місці пропуску в обох словах рядка

А сек..юриті, кутюр..є

Б Монтеск..є, ател..є

В екстер..єр, к..вет

Г круп..є, ф..юзеляж

  1. Апостроф треба писати на місці пропуску в обох словах рядка

А В..єтнам, гіп.юр

Б Руж..є, шифон..єр

В Д..Артаньян, п..єса

Г Рив..єра, з..агітувати

  1. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

А Рейк..явік, п..єса, з..економити

Б прем..єр, б.юро, кон..юктивіт

В суб..єкт, бар..єр, Монтеск..є

Г інтерв..ю, круп..є, м..юслі

  1. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

А П..ємонт, кон..юнктура, к..янті

Б вар..єте, б..юджет, Женев..єва

В кар..єра, комп..ютер, він..єтка

Г ін..єкція, прем..єра, Г..юго

  1. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

А пан..європейський, Х..юстон, б..єф

Б об..єктивний, б..юлетень, Фур..є

В Руж..є, н..юанс, дистриб..ютор

Г ад..юнкт, миш..як, М..юллер

 

  1. Апостроф НЕ ТРЕБА писати на місці пропуску в усіх словах рядка

А батал..йон, ф..юзеляж, к..юрі

Б вал..юта, п..юпітр, ар..єргард

В модел..єр, мар..яж, барел..єф

Г бл..юз, к..ювет, пап..є-маше

  1. Апостроф НЕ ТРЕБА писати на місці пропуску в усіх словах рядка

А павіл..йон, рант..є, Рішел..є

Б батал.йон, грил..яж, кеш..ю

В бультер..єр, ад..ю, Д..Артаньян

Г бул..йон, Жанна Д..Арк, л..юкс

  1. Помилку допущено в написанні слова

А секюри і  Б дубляж   В бювет   Г авеню

  1. Помилку допущено в написанні слова

А трансєвропейський   Б дезінформація   В зекономити   Г загітувати