Спрощення в групах приголосних

Спрощення в групах приголосних

Iнодi при вiдмiнюваннi слова або його твореннi виникає важкий для вимови збiг приголосних звукiв. Тому в процесi мовлення один з таких приголосних випадає, тобто вiдбувається спрощення.

Спрощення вiдбувається:

 1. У групах приголосних -ждн--здн-випадає д:
  виїздити – виїзний, тиждень – тижня.
 2. У групах приголосних -стл--стн-випадає т:
  щастя – щасливий, честь – чесний.
 3. У групах приголосних -зкн--скн-випадає к при твореннi дiєслiв iз суфiксом -ну-.
  Наприклад: бризк — бризнути, трiск – трiснути.
 4. У групi приголосних -слн-випадає л:
  масло — масний, ремесло — ремiсник.
 5. У групах приголосних -рдц--рнц-випадають дн:
  чернець – ченця, сердечний – серцевий.

Спрощення НЕ вiдбувається:

 1. У словах зап’ястний, кiстлявий, пестливий, хвастливий, хворостняк, шiстнадцять i похiдних вiд них.
 2. У прикметниках, утворених вiд iменникiв iншомовного походження з кiнцевим СТ(вiдповiдний звук не вимовляється).
  Наприклад: баласт – баластний, компост – компостний, контраст – контрастний, форпост – форпостний.
 3. У групах приголосних –стц--стч--стськ--нстськ--нтств-.
  Наприклад: артист – артистцi, студент – студентський, агент – агентство.
 4. У словах вискнути, випускний, пропускний, тоскно, скнара, скнiти.