Словотвір

1. Слова вчитель, вчителю, вчителеві, вчителем, (на) вчителі це…

А Різні форми того ж слова.

Б Спільнокореневі слова.

В Взаємозалежні слова.

Г Тотожні слова.

 1. Слова земля, землище, землюка, земляк, земляний, землянин, землянка — це…

А Різні форми того ж слова.

Б Спільнокореневі слова.

В Взаємозалежні слова.

Г Тотожні слова.

 1. Слова відмінно, якісно, чудово мають:

А Основу, закінчення.

Б Корінь.

В Основу.

Г Тільки основу.

 1. Слова прекрасний, придунайський, бездумно, роззявити утворені:

А Суфіксальним способом.

Б Префіксальним способом.

В Префіксально-суфіксальним способом.

Г Морфолого-синтаксичним способом.

 1. Укажіть слово, утворене постфіксальним способом.

А Полісся.

Б Розрісся.

В Видається.

Г Пасся (волосся).

 1. У якому слові є закінчення?

А Добро.

Б Виховано.

В Грамотно.

Г Якісно.

 1. У якому рядку слова написані правильно?

А Агро-промисловий, екс-чемпіонський, коло обіг.

Б Віце-презеденський, жовтогарячий, приємно-вражений.

В Військово-спортивний, південно-слов’янський.

Г Військовополонений, гіркувато-солоний, двадцятирічний.

 1. Укажіть правильно рядок, у якому наведено складноскорочене слово.

А Кисломолочний.

Б Свіжо зрізаний.

В Жовто-зелений.

Г Медсестра.

 1. Значущі частини слова (морфеми) такі:

А Основа, закінчення.

Б Основа, корінь, закінчення.

В Корінь, префікс, суфікс, закінчення.

Г Корінь, префікс, закінчення, основа.

 1. Укажіть правильно рядок, у якому всі слова мають нульове закінчення.

А Метро, кашне, манто.

Б Край, народ, день.

В Фойє, вчора, взимку.

Г Писар, перемогти, вивчивши.

 1. Безафіксний спосіб — де …

А Спосіб творення, при якому дві і більше основ — становлять одне слово.

Б Утворення нового слова від твірної основи шляхом відкидання суфікса і префікса.

В Утворення нових слів шляхом злиття словосполучень.

Г Утворення нового слова додаванням до твірної основи префікса або суфікса.

 1. Похідна основа — це…

А Основа, у складі якої, крім кореня, виділяються ще словотворчі афікси і яка мотивується через зв’язки зі спільно кореневими словами. Наприклад: морозиво — мороз, правдивий — правда.

Б Основа, у складі якої не виділяються словотворчі афікси і яка не мотивується через зв’язки зі спільнокореневими словами. Наприклад: сонце, білий, сніг.

В Основа, що закінчується на приголосний звук. Наприклад: дар, якість, хід, рід, піч.

Г Основа, що закінчується на голосний звук. Наприклад: довго, якісно, надмірно, важко.

 

 

Відповіді: 1-А. 2-Б. 3-Б, Г. 4-В. 5-В. 6-А. 7-Г. 8-Г. 9-В. 10-Б. 11-Б. 12-А.