Середні віки

Розділ « Середньовіччя»  (Волощук – ст.130-135)

Самостійна робота

Доповнити твердження:

 1. Поняття «Середні віки» виникло в ____ (країна) за доби ______ .

«Середні віки» – історичний період із ____  по ____  століття.

 1. Мовами міжнародного спілкування за доби Середньовіччя стали _____ .
 2. Дві культурно-політичні спільноти з різними віровченнями називають ____ і ___.
 3. Середньовічна література Західної Європи поділяється на ___ , ____ та ____ .
 4. Слово вагант в перекладі означає ___ .
 5. Історичним підгрунтям історичного епосу є ____ .
 6. Цикл творів про нібелунгів входить до збірки епічних творів скандинавських народів під назвою _____ .
 7. Епічну поему «Пісня про Нібелунгів» датовано ____ століттям.
 8. Найвідоміший іспанський епос ХІІ ст. – ____ .
 9. Найвідоміший твір французького героїчного епосу доби Середньовіччя – ______ .
 10. Ідея припинення міжусобиць в Київській Русі звучить в епосі ____.
 11. Основними жанрами лицарської літератури були ___ та ___.
 12. Піднесена норма соціальної поведінки при дворі короля має назву ___ .
 13. Поети-лицарі французького Провансу називаються ___ .
 14. Теми лицарських романів – це ___ та ____.
 15. Позитивним героєм міської літератури виступає ____ або ___ .
 16. Найвідоміші герої арабської лірики є легендарні ____ та ____ .
 17. Літературною мовою всіх народів Ірану в V-Х V ст. була мова ___ .
 18. Відома поема Фірдоусі про історію Середньої Азії ____ .
 19. Складанням чотиривіршів уславився поет ____ .
 20. Автор газель та поеми «Гулістан» («Сад троянд»)_____ .
 21. Назвіть одним словом ім’я персько-таджицького поета, котре в перекладі означає « здатний напам’ять відтворити весь Коран» ____ .
 22. Найвідоміша збірка казок Близького Сходу має назву ___ .