Правопис префіксів (тести)

Правопис префіксів

 

*Вправа 31. До поданих значень слів доберіть слово-визначення, запишіть, пояснюючи вживання букв е та и.

 1. Авторитет, вплив, який має хто-, що-небудь, добра слава, репутація. 2. Короткий запис, що є поясненням до якогось тексту. 3. Те, шо оздоблює або служить для оздоблення чого-небудь. 4. Особа, що представляє кого- або що-небудь, діє за чиїмось дорученням, від імені когось. 5. Вступ до музичного твору. 6. Подарунок, дарунок, дар. 7. Те, що відзначається низьким або початковим ступенем розвитку чи спрощеністю. 8. Особлива перевага, пільга, яку закон надає окремим особам, групам людей. 9. Вимагання чо-го-небудь від когось, пред’явлення прав на що-небудь, зазіхання, домагання. 10. Той, хто підтримує, захищає кого-, що-небудь, стоїть на чиємусь боці. 11. Вчинок, випадок, що стався в минулому і є прикладом або виправданням для наступних подібних вчинків. 12. Особа, що своєю діяльністю підготувала шлях, умови для діяльності інших, попередник, провісник. 13. Людина, що безпринципно змінює свої погляди, переконання, смаки, уміло пристосовуючись до обставин. 14. Почуття повної зневаги, крайньої неповаги до кого-, чого-небудь. 15. Довідник цін на різні види, сорти товарів або на певні послуги.
 2. Спеціально обладнана частина порту чи пристані, де пришвартовуються судна.
 3. Урочиста офіційна обіцянка додержувати певних зобов’язань, клятва вірності якій- небудь справі. 18. Властивий комусь, чомусь, характерний, звичний для кого-, чого- небудь. 19. Який вигідно відрізняється від інших своїми якостями, показний, видний. 20. Те, що додають до страви для поліпшення її смаку, аромату. 21. Речовина, приготовлена для хімічного аналізу, або хімічний чи фармакологічний продукт лабораторного чи фабричного виготовлення. 22. Перша вистава п’єси в театрі, перший показ естрадної, концертної чи циркової програми. 23. Першість у відкритті, винаході; перевага, верховенство над кимось або чимось.

Правопис префіксів

 1. Літера е пишеться в усіх словах рядка

А пр.стрій, пр..блуда, пр..нишклий, пр..язнь

Б пр..года, пр..міальний, пр..д’явник, пр..милий

В пр..зентація, пр..старий, пр..зидент, пр..тензія

Г пр.старкуватий, пр..м’єра, пр..дорого, пр..довгий

Д пр..вілей, п..редмістя, пр.стол, пр..док

 1. Літера е пишеться в усіх словах рядка

А пр..вілей, пр..стрій, пр..нишклий, пр..язнь

Б пр..года, п..редмістя, пр..д’явник, пр..милий

В пр..мудрість, пр.стол, пр..дивний, пр..док

Г п..редбачати, п..редній, пр..вітати, пр..зентація

Д пр..вокзальний, п..рейменування, пр..дорого, пр..тензія

 1. Літера и пишеться в усіх словах рядка

А пр..борканий, пр..горілий, пр..краси, пр..красно

Б пр..фронтовий, пр..подобний, пр..гощати, пр..хилити

В пр..дніпровський, пр..міальний, пр..блуда, пр..красний

Г пр..гаряче, пр..близно, пр..дставити, пр..бій

Д пр..вільний, пр..гнобити, пр..старкуватий, пр..горілий

 1. Літера и пишеться в усіх словах рядка

А пр..права, пр..парувати, пр.стойний, пр..губити

Б пр..мовляти, пр..парат, пр..вільний, пр..мусити

В пр..чинити, пр..буток, пр.своїти, пр..землитися

Г пр..дковічний, пр..зидент, пр..балтійський, пр..кумедний

Д пр…губити, пр..кордонник, пр..садибний, пр..дводитель

 1. Літера е пишеться в усіх словах рядка

А пр..м’єр, пр..зидент, пр..тендент, пр..зентація

 Б пр..феранс, пр..людія, пр..орітет, пр.стиж

 В пр..зумпція, пр.стол, пер..ферія, пр..зидія

Г пер..права, пер..фраз, пр..мат, пр..д’явник

Д пр..рогатива, пр…тензія, пр..вілійований, пр.сяга

 1. Літера е пишеться в усіх словах рядка

А пр..швидшити, пр..буття, пр.лулок, пр..звисько

Б пр..зирство, пр..погано, пр…старий, пр.старкуватий

В пр..освященний, пр.хтол, пр..завзятий, пр.дтеча .

 Г пр.стойний, пр..ярок, пр..бережний, Пр..уралля

Д пр..браний, пр.солодкий, пр..гірок, пр..рва

 1. Префікс с- пишеться в усіх словах рядка

А ..повішати, ..коротити, ..хибити, ..пекти

Б ..крутити, ..хвилювати, ..терти, ..берегти

В ..бирати, ..вернути, ..різати, ..розуміти

Г ..палахнути, ..казати, ..чистити, ..цідити

Д ..сипати, ..малювати, ..творити, ..рушити

 1. Префікс с- пишеться в усіх словах рядка

А ..коїти, ..ломити, ..кінчити, ..цілити

Б ..марнувати, ..шкребти, ..кріпити, ..клеювати

В ..цементувати, ..молотити, ..турбувати, ..прямувати

Г ..сунутися, ..берегти, ..мастити, ..прямувати

Д ..палахнути, ..хил, ..тверджувати, ..хибити

 1. Префікс с- пишеться в усіх словах рядка

 А ..конфузитися, ..підлоба, ..фабрикований, ..худнути

 Б ..молотити, ..мастити, ..прямувати, ..сушити

В ..фальсифікувати, ..середини, ..тривожити, ..чіплювач

 Г ..командувати, ..шивання, ..ціплений, ..трусити

 Д ..ціляти, ..ціджувати, ..чавити, ..читування

 1. Префікс с- пишеться в усіх словах рядка

А ..колихнутися, ..хлипувати, ..реагувати, ..рушити

Б ..руйнований, ..колотити, ..нищений, ..пересердя

В ..пізнення, ..жовкнути, ..замолоду, ..формований

Г ..пішуватися, ..дійснити, ..формульований, ..душити

Д ..комбінувати, ..компрометований, ..трухлявілий, ..піднизу

Правопис префіксів пре-, при-, прі-  .         Виконайте тестові завдання.

 1. Літеру е треба писати на місці крапок в обох словах рядка

А пр..красно, пр..гнічений

Б пр..міцно, пр…зирливий

В пр..широкий, пр..вабити

 Г пр..гарячий, пр..кордоння

 1. Літеру е треба писати на місці крапок в обох словах рядка

А пр..багато, пр..стол

 Б пр..старий, пр..знати

 В пр..довгий, пр..сісти

 Г пр..кумедно, пр..кус

 1. Літеру е треба писати на місці крапок в обох словах рядка

А пр..важливий, пр…нагідни

 Б пр..чесний, пр…порошений

 В пр…освященний, пр..свіжий

  Г пр..порошений, пр..дивний

 1. Літеру е треба писати на місці крапок у всіх словах рядка

А пр..широкий, пр..в’язаний, пр..дужий

 Б пр..подобний, пр..цікавий, пр..чесаний

 В пр..дурний, Пр..дніпров`я, пр..тонкий

  Г пр..темний, пр..велебний, пр..ніжний

 1. Літеру е треба писати на місці крапок у всіх словах рядка

А пр..спокійно, пр..гидко, пр..зирство

   Б пр..щасливий, пр..славний, пр..грітий

   В пр..холодно, пр.сумирний, пр..вести

  Г пр..голодний, пр..густий, Пр..дунав’я

 1. Літеру и треба писати на місці крапок в обох словах рядка

А пр..земкуватий, Пр..балтика

 Б пр..вабливий, пр..солоний

 В пр. .чорнілий, пр..мужній

 Г пр..голомшити, пр..грубий

 1. Літеру и треба писати на місці крапок в обох словах рядка

А пр..буток, пр..чудовий

  Б Пр..карпаття, пр..гіркий

 В пр..хворіти, пр..завзятий

 Г пр..власнити, пр..множення

 1. Літеру и треба писати на місці крапок в обох словах рядка

А пр…дорожній, пр..гіркий

 Б пр..казка, пр..жорстокий

В пр…пасувавши, пр..вільно

Г пр..шитий, пр..благий

 1. Літеру и треба писати на місці крапок у всіх словах рядка

 А пр..чарувати, пр..мружений, пр..гордий

 Б пр…стосуванець, пр..чавлений, пр..злий

В пр..слів’я, пр…морожений, пр..чвалати

 Г пр…співувати, пр…міський, пр..стол

 1. Літеру и треба писати на місці крапок у всіх словах рядка

  А пр…дставити, пр..бігти, пр..ведений

  Б пр…землення, пр..світити, пр..будова

 В пр..боркання, пр..зирство, пр..житися

  Г пр..ярок, пр..озерний,   пр..жалібний

 1. Установіть відповідність.

Значення префікса

 1. збільшена якість
 2. приєднання
 3. неповна дія
 4. близькість

Приклад

А пр..в’язати

Б пр..міський

 В пр..м’єрний

 Г пр..красний

Д пр…грівати

12.Установіть відповідність.

Значення префікса

 1. збільшена якість
 2. приєднання
 3. неповна дія
 4. близькість

Приклад

А пр..коптити

 Б пр..дтеча

В пр…клеїти

Г пр..гарний

Д пр…сілок

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>