Правопис ненаголошених голосних

Правопис ненаголошених голосних

Правила

Приклади

Ненаголошений о

1. У складах із ненаголошеним о пишеться та сама літера (буква), що й під наголосом.

2. У деяких словах на місці о перед по­стійно наголошеним а(я) маємо у вимові й на письмі а,

а пишеться також у деяких похідних словах з іншим наголосом:

косити — косить, розумний — розум, ходити — ходить

багатий, багато, багатство, багаття, багач, гаря­чий, гарячка, гаразд, качан, хазяїн

багатир (багач), гаряче

але. богатир (силач), гончар, лопата, поганий, ропа, солдат, товар та ін.

Ненаголошені е, и

1. У складах із ненаголошеним е та и пи­шеться та сама літера, що й під наголосом.

2. Пишеться е:

а) у групах -єре-, -еле-;

б) у суфіксах -еня-, -єн-, -енк-, -еньк-, -ер(о), -есеньк-, -ечк-, -тель;

в) коли е при зміні слова випадає або чергу­ється з і.

3. Пишеться и:

а) у групах -ри-, -ли-;

б) інколи ненаголошений и в групах -ри-, -ли- перевіряється наголосом.

В ряді слів не під наголосом пишеться -рі-, -лі-;

в) коли сумнівний голосний, треба співставляти з російськими словами:

— російська літера и відповідає україн­ській и;

— російські літери о або е відповідають українській і.

 

великий — велич, село — села, клекотіти — клекіт, високий — високо, мирити — мирний, криве – криво

веретено, дерев’яний, ожеледь, пелена, шелепа вовченя, принесений, Лисенко, батенько, семеро, гарнесенький, стежечка, цілитель;

 жовтень — жовтня, вітер — вітру, корінь — кореня, осінь — осені

 

 

гримати, дрижати, блимати

кришити (крихта), тримати (стримувати), блищати (блискавка)

дрімати, тріщати, злітати

кипяток — кип’яток, чистота — чистота ,метла — мітла, сноп — сніп