ОРФОГРАФІЯ (тести)

ОРФОГРАФІЯ

КАРТКА № І

 1. У якому рядку допущено орфографічну помилку?
 2. Мар’яна, дев’ять, з’явитися, Стеф’юк, Лук’янівка.
 3. З’єднаний, рум’яний, дзвякнути, свято, цвях.
 4. Без’ядерний, надвечір’я, п’явка, міжбрів’я, кров’ю.
 5. Зоряний, солов’їний, буря, бур’ян, буряк.
 6. Вітряк, духмяний, різдвяний, торф’яний, моркв’яний.

 

 1. У якому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних?
 2. Форпостний, корисний, щасливий, улесливий, звісно.
 3. Доблесний, усний, баластний, хвастливий, хворостняк.
 4. Рискнути, провісник, вискнути, свиснути, гуснути.
 5. Безвиїзний, власний, злісний, кістлявий, тижневий.
 6. Ненависний, якісний, цілісний, месник, очисний.

 

III.       У якому рядку всі слова пишуться з ь?

 1. Поділ..ський, домен..щик, черешен..ці, кул..ці, гіл..ці.
 2. Парас..ці, Гал..ці, Натал..ці, т..мяний, веселит..ся.
 3. Приятел..ці, нен..ці, дон..ці, різ..бяр, добровол..ці.
 4. Вел..можа, брех..ня, брен..кати, блис..тіти, бат..ківський.
 5. Бат..ківщина, бан..ці, склян..ці, бал..зам, баб..ці.

 

 1. У якому рядку всі слова написано правильно?
 2. Просьба, боротьба, косьба, зцідити, ягітка.
 3. Розказати, вогкий, вокзал, спитати, книжка.
 4. Ніхті, скинути, дочці, ложка, борідка.
 5. Молотьба, бесшумний, безжурний, розкопати, сфотографувати.
 6. Казка, дуб, лошка, діжка, юшка.

 

 1. У словосполуках якого рядка між словами слід вживати прийменник в?
 2. Був (у,в) архіві, сидів (у,в) барлозі, приїде (у,в) травні, плавати (у,в) океані.
 3. Сидіти (у,в) ямі, позичити (у,в) Андрія, потреба (у,в) спілкуванні, приходив (у,в) четвер.
 4. Зайди (у,в) інститут, вчитися (у,в) інтернаті, жити (у,в) Ірпіні, їздити (у,в) Угорщину.
 5. Бігти (у,в) сад, приїзд (у,в) Чернівці, бачив (у,в) журналі, ходив (у,в) музей.
 6. Успіх (у,в) навчанні, стань (у,в) куток, візьми (у,в) тумбочці, запитай (у,в)касі.

 

ОРФОГРАФІЯ

КАРТКА №2

 1. У якому рядку допущено орфографічну помилку?
 2. Свято, буряк, міжгір’я, бур’ян, кур’єр.
 3. З’єднаний, з’їхати, з’явитися, об’єм, під’їхати.
 4. Роз’яснити, дит’ясла, пів’яблука, підв’язати, розм’якшити.
 5. Рум’яний, дзвякнути, цвях, моркв’яний, торф’яний.
 6. М’ясо, м’язи, з’їзд, буря, дев’ятнадцять.

 

 1. У якому рядку всі слова пишуться з ь?
 2. Донец..кий, чернівец..кий, Гриц..ко, різ..ко, сон..ця.
 3. Багат..ма, кін..чик, міл..йон, ремін.., літ..ні.
 4. Кіл..це, їдал..ня, учител..ство, німец..кий, доч..ці.
 5. Ручен..ка, джерел..це, Ковал..чук, вуз..ко, лял..ці.
 6. Т..мяний, радіст.., корис..тю, брен..кати,сім..десят.

 

III.       У якому рядку всі слова написано правильно?

 1. Нігті, кігті, зкинути, сфотографувати, розкопати.
 2. Дочці, книшці, зважся, пробудишся, просьба.
 3. Стомиться, сміється, дуб, казка, вогкий.
 4. Зцідити, молотьба, бежжурний, піщаний, дужчий.
 5. Ближчий, смієшся, дьогтю, діжка, душка.

 

 1. У якому рядку на місці пропущеної літери слід писати и?
 2. С..мпатія, л..мон, с..стема, ас..метрія, ц..ферблат.
 3. Єг..пет, Пар..ж, с..лует, к..но, в..кінг.
 4. Р..нг, к..ргиз, ж..раф, б..лет, ц..клон.
 5. В..мпел, г..гант, в..траж, ф..рма, к..моно.
 6. Ф..ніш, д..зель, б..нт, д..сципліна, д..спут.

 

 1. У якому рядку між словами слід вживати прийменник в?
 2. Бігти (у,в) сад, зайти (у,в) клас, удар (у,в) спину, жити (у,в) Львові.
 3. Успіх (у,в) навчанні, читала (у,в) газеті, приніс (у,в) кишені, узяв (у,в) друга.
 4. Бачив (у,в) сусіда, відніс (у,в) хату, зайди (у,в) бібліотеку, стати (у,в) пригоді.
 5. Була (у,в) Індії, плавати (у,в) озері, жила (у,в) Одесі, служити (у,в) армії.
 6. Сидіти (у,в) автобусі, запитати (у,в) автора, працювати (у,в) аптеці, жив (у,в) брата.

 

ОРФОГРАФІЯ

 

КАРТКА №З

 1. У якому рядку допущено орфографічну помилку?
 2. Мар’яна, Лук’ян, Заполяр’я, жираф’ячий, В’ячеслав.
 3. Дев’ять, возз’єднати, надвечір’я, полум’я, ім’я.
 4. Кров’ю, солов’ї, кам’яний, пам’ять, об’їзд.
 5. Дзв’якнути, п’явка, м’ясо, рум’яний, здоров’я.
 6. П’ють, в’язи, торф’яний, черв’як, краков’як.

 

 1. У якому рядку всі слова пишуться з ь?
 2. Брен..кіт, дон..ка, нян..ка, кобзар.., с..огодні.
 3. Т..мяний, різ..бяр, радіст.., с..міх, корис..тю.
 4. Снит..ся, косит..ся, лял..ці, виховател..ці, дівчинон..ці.
 5. Київс..кий, с..вято, тіл..ки, здаєт..ся, Натал..чин.
 6. Ган..ба, пісен.., кін.., близ..ко, лікар…

 

III.       У якому рядку всі слова написано правильно?

 1. Ніжка, діжка, ягітка, борідка, казка.
 2. Боротьба, молотьба, просьба, книжка, ложка.
 3. Стомишся, дуб, вохкий, легкий, нігті.
 4. Безжурний, пісчаний, дужчий, молодший, зцідити.
 5. Зфотографувати, без клопоту, з шибок, безкисневий, з черги.

 

 1. У якому рядку допущено орфографічну помилку?
 2. Акумуляція, белетристика, грип, ідилія, колектив.
 3. Бонна, панна, тонна, пенні, вілла, мірра.
 4. Імміграція, ірраціональний, ірреальний, Джонні, Голандія.
 5. Руссо, Торрічеллі, Шіллер, ванна, манна.
 6. Марокканець, колектив, сума, апарат, Яффа.

 

 1. У якому рядку між словами слід вживати сполучник й?
 2. Золото (і,й) срібло, місяць (і,й) зорі, сидіти (і,й) мріяти, сміх (І,й) сльози.
 3. Червоне (і,й) біле, приходить (і,й) допомагає, дощ (і,й) сніг, весела (і,й) щаслива.
 4. Ручка (і,й) олівець, мороз (і,й) вітер, цікаво (і,й) весело, купив (і,й) приніс.
 5. Помідори (і,й) огірки, фрукти (і,й) овочі, діти (і,й) онуки, вчителі (і,й) інженери.
 6. Інститути (і,й) університети, правда (і,й) кривда, хліб (і,й) сіль, читати (і,й) переказувати.

 

ОРФОГРАФІЯ

КАРТКА №4

 1. У якому рядку допущено орфографічну помилку?
 2. Ніжка, діжка, ягідка, борітка, казка.
 3. Боротьба, молотьба, просьба, книжка, ложка.
 4. Стомишся, дуб, вогкий, легкий, нігті.
 5. Безжурний, піщаний, дужчий, молодший, зцідити.
 6. Сфотографувати, без клопоту, з шибок, з черги, сміється.

 

 1. У якому рядку всі слова слід писати з апострофом?
 2. 3-юрмитися, миш-як, верхів-я, п-єдестал, п-юре.
 3. Б-єлгород, Захар-їн, Монтеск-є, Руж-є, В-язьма.
 4. Мавп-ячий, тьм-яний, з-ясувати, роз-яснити.
 5. Голуб-я, подвір-я, бур-ян, довір-я, дит-ясла.
 6. Духм-яний, прислів-я, полум-я, зв-язковий.

 

III.       У якому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних?

 1. Тріснути, тижневик, контрастний, пестливий, улесливий.
 2. Рідкісний, ненависний, комендантський, якісний, захисний.
 3. Форпостний, пісний, кількісний, баластний, обласний.
 4. Шістсот, кістлявий, гігантський, студентський, чесний.
 5. Улесливий, цілісний, серце, шелеснути, власний.

 

 1. У якому рядку на місці пропущеної літери слід писати и?
 2. З..гзаг, с..лует, ц..клон, к..лограм, д..алог.
 3. Д..зель, к..ргиз, ж..лет, ж..раф, б..лет.
 4. В..траж, к..парис, ф..ніш, т..тан, Ч..каго.
 5. Р..нг, експер..мент, д..сципліна, д..спут, Браз..лія.
 6. Рад..ус, к..сет, к..нджал, к..но, граф..к.

 

 1. У словосполуках якого рядка між словами слід вживати сполучник і ?
 2. Золото (і,й) срібло, співає (і,й) танцює, день (і,й) ніч, альбоми (і,й) олівці.
 3. Ручка (і,й) олівець, місяць (і,й) зорі, правда (і,й) кривда, сміється (і,й) плаче.
 4. Сміх (і,й) сльози, товариш (і,й) брат, прийшов (і,й) побачив, жив (і,й) допомагав.
 5. Чорне (і,й) біле, вгору (і,й) вниз, дав (і,й) узяв, світло (і,й) темрява.
 6. Приходить (і,й) допомагає, спостерігає (і,й) описує, здібна і талановита, батьки (і,й) діти.

 

ОРФОГРАФІЯ

 

КАРТКА №5

І. У якому рядку допущено орфографічну помилку?

 1. Ближчий, дужчий, сміється, піщаний, у шапочці.
 2. Стомишся, дуб, казка, вохкий, легкий.
 3. Боротьба, косьба, зцідити, книжці, дочці.
 4. Молотьба, легший, дорожчий, вужчий, нижчий.
 5. Борідка, ягідка, квітка, юшка, діжка.

 

 1. II. У якому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних?
 2. Ненависний, пестливий, хвастнути, свиснути, тижневий.
 3. Класний, безвиїзний, злісний, гігантський, кістлявий.
 4. Тріснути, пестливий, хворостняк, вискнути, писнути.
 5. Рискнути, зап’ястний, хвастнути, провісник, шістнадцять.
 6. Серце, шелеснути, гуснути, цілісний, радісний.

 

III. У якому рядку допущено орфографічну помилку?

 1. Машинний, змінний, цінний, старанний, беззахисний.
 2. Розніжений, розброєний, безземельний, беззаконня, південний.
 3. Іменник, бризкання, коріння, латаття, піддашшя.
 4. Віддзеркалення, ссавці, стаття, цілинник, юннат.
 5. Взуття, тертя, угіддя, надбання, наріччя.

 

 1. I У якому рядку всі слова пишуться з ь?

1 Прняз..нь. вічніс..ть, кіл..це, намороз.., Ткач..ов.

2.Вмивают..ся, присяд..те, майбутн..ого, миш..як, стан…те.

З Кур..йоз, медал..йон, компан..йон, інтерв..ю, тон..ший.

 1. С..огодні, різ..бяр, брен..кіт, ател..є, нян..чити.
 2. Міс..кий, суспіл..ство, т..мяний, сторін..ці, зачіс., ці.

 

 1. У якому рядку в усіх словах відбувається чергування у/в?
 2. Уголос, умирати, укусити, умова, указка.
 3. Урожай, уранці, усмішка, устигати, учитель.
 4. Учорашній, усякий, уперед, уміння, уночі.
 5. Умова, упоратися, указати, узимку, Ужгород.
 6. Укусити, усний, урочистий, ураган, управління.

 

 

ОРФОГРАФІЯ

 

КАРТКА №6

І. У якому рядку всі слова слід писати з апострофом?

 1. Поголів-я, безриб-я, горохв-яний, В-язьма, п-ють.
 2. Торф-яний, без-язикий, пів-яблука, дит-ясла, пір-я.
 3. Об-ява, об-їзд, мор-як, черв-як, бур-як.
 4. Об-єкт, ін-єкція, св-ятковий, Св-ятослав, роз-яснити.
 5. Дзв-якнути, р-яст, арф-яр, сузір-я, подвір-я.

 

 1. У якому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних?
 2. Шістнадцять, чесний, рідкісний, ненависний, контрастний.
 3. Обласний, рідкісний, свиснути, швидкісний, випускний.
 4. Якісний, цілісний, хвастливий, тижневий, усний.
 5. Улесливий, щасливий, пізній, якісний, шелеснути.
 6. Рискнути, вісник, гуснути, шелеснути, тріснути.

 

III.       У якому рядку всі слова написано правильно?

 1. Ближчий, душчий, сміється, піщаний, у шапочці.
 2. Стомишся, зписати, казка, вогкий, легкий.
 3. Боротьба, косьба, сцідити, книжці, дочці.
 4. Молотьба, легший, дорожчий, вужчий, нишчий.
 5. Борідка, ягідка, квітка, юшка, діжка.

 

 1. У якому рядку допущено орфографічну помилку?
 2. Вілла, комісія, бароко, голландець, група.
 3. Брутто, Ясси, Діккенс, Руссо, нетто.
 4. Інтелігенція, імміграція, іррегулярний, Ніцца, ірреальний.
 5. Контрреволюція, апарат, колектив, сумма, панна.
 6. Барикада, ірраціональний, манна, шасі, мадонна.

 

 1. У якому рядку в усіх словах можливе чергування у/в?
 2. Вдосвіта, вдосталь, взуватися, вдома, Власенко.
 3. Вволю, вголос, вздовж, впасти, взаємодопомога.
 4. Ввечері, в вічі, взимку, взуття, вміння.
 5. Внаслідок, вниз, вночі, встигати, впасти.
 6. Всюди, втекти, втіха, вчений, влада.

 

 

 

 

ОРФОГРАФІЯ

КАРТКА №7

І. У якому рядку всі слова написано правильно?

 1. Сфотографувати, без клопоту, з шибок, з черги, душчий.
 2. Безжурний, пісчаний, дужчий, молодший, ложка.
 3. Стомиться, сцідити, косьба, просьба, книжка.
 4. Борідка, ягідка, квітка, юшка, дужка.
 5. Ближчий, розкішний, дьохтю, казка, легший.

 

 1. У якому рядку допущено орфографічну помилку?
 2. Інтелігентний, форпостний, контрастний, чесний, нещасний.
 3. Обласний, рідкісний, свиснути, швидкісний, безвиїзно.
 4. Пестливий, хваснути, кістлявий, зап’ястний, писнути.
 5. Рискнути, вискнути, випускний, туристський, проїзний.
 6. Шістнадцять, хвастливий, крикнути, шістдесят, обласний.

 

IIІ. У якому рядку всі слова слід писати з ь ?

 1. Пал..ці, рибал..ці, кіл..це, ручен..ка, батен..ко.
 2. Тіл. .ки, кин..те, їдален.., пісен.., бал..ці.
 3. Ган..ба. л..он, д..оготь, т..охкати, близ..ко.
 4. Донец..кий, пол..ський, кін.., Натал..чин, гал..ці.
 5. Тр..ома, дяд..ко, бат..ко, робит..ся, смієш..ся.

 

 1. У якому рядку всі слова пишуться з апострофом?
 2. Кар-єра, комп-ютер, б-юро, б-джет, куп-юра.
 3. Бар-єр, прем-єр, п-єса, інтерв-ю, п-юре.
 4. Інтер-єр, грав-юра, б-юрократизм, кур-єр, п-єдестал.
 5. Ф-юзеляж, Монтеск-є, об-єкт, прем-єра, кап-юшон.
 6. Об-єктив, ар-єргард, ін-єкція, кар-єризм, краков-як.

 

 1. У словосполуках якого рядка між словами слід вживати прийменник у?
 2. Зайшов (у,в) клас, стояв (у,в) воді, взяв (у,в) сестри, жила (у,в) Одесі.
 3. Лежала (у,в) лікарні, відніс (у,в) хату, була (у,в) Італії, приїжджала (у,в) Львів.
 4. Зайди (у,в) клас, успіх (у,в) роботі, стояти (у,в) болоті, плавати (у,в) озері.
 5. Приїзд (у,в) Київ, працював (у,в) лабораторії, удар (у,в) спину, глянь (у, в) вікно.
 6. Плавати (у,в) морі, стань (у,в) куток, прочитати (у,в) оповіданні, піти (у,в) театр.

ОРФОГРАФІЯ

 

КАРТКА №8

 1. У якому рядку всі слова слід писати з апострофом?
 2. Інтерв-ю, прем-єр, миш-як, грав-юра, кап-юшон.
 3. Краков-як, інтер-єр, кур-єр, б-юро, ф-юзеляж.
 4. П-єдестал, полум-я, ім-я, верхів-я, мавп-ячий.
 5. Міжгір-я, відв-язати, Стеф-юк, верф-ю, Лук-ян.
 6. Дит-ясла, пів-яблука, бур-я, з-їзд, довір-я.

 

 1. У якому рядку допущено орфографічну помилку?
 2. Район, гайок, майонез, медальйон, бульйон.
 3. Бадьорий, вольовий, гільйотина, гайочок, войовничий.
 4. Льонарство, чотирьох, мільон, льодяник, вйокати.
 5. Серйозний, павільйон, мальовничий, Селезньов, майор.
 6. Синього, нижнього, войовничий, йодистий, майоріння.

 

III.       У якому рядку всі слова написано правильно?

 1. Скинути, змішати, зсипати, зчищати, зпалити.
 2. Скласти, зв’язати, зробити, зфотографувати, зволожити.
 3. Змити, зняти, створити, збагнути, зписати.
 4. Спиляти, зварити, схилити, зкопати, сформувати.
 5. Стерти, сплющити, зсунути, спутати, стверджувати.

 

 1. У якому рядку допущено орфографічну помилку?
 2. Пенні, тонна, булла, вілла, група.
 3. Манна, бароко, комісія, голландець, апарат.
 4. Іррегулярний, інтелігенція, Руссо, Шіллер, Ніцца.
 5. Мадонна, панна, група, нетто, брутто.
 6. Ірреальний, бароко, іміграція, Ясси, Діккенс.

 

 1. У якому рядку в усіх словах можливе чергування у/в?
 2. Вправа, влада, уболівати, вказівка, указка.
 3. Вплив, вступ, враження, вчителька, утруднення.
 4. Урожай, удача, указ, умова, уява.
 5. Взимку, увечері, уже, упав, ударити.
 6. Урок, вклад, узбережжя, Україна, уранці.

 

 

 

ОРФОГРАФІЯ

 

КАРТКА №9

 

 1. У якому рядку допущено орфографічну помилку?
 2. Згрупувати, згаснути, здогадатися, змазати, змарнувати.
 3. Скрутити, стерти, схвилювати, скінчити, створити.
 4. Спинити, зчепити, скинути, сфотографувати, зносити.
 5. Схилити, ствердити, спутати, сплющити, списати.
 6. Збирати, збити, склепати, зпекти, звернути.

 

 1. У якому рядку всі слова слід писати з ь?
 2. Дяд..ко, пис..мо, емал.., памороз.., рибал…чин.
 3. Постат.., близ..кий, бояз..кий, тон..кий, вуз..ко.
 4. В’юн..кий, джерел..це, кружал..це, Ковал..чук, палац…
 5. Палец.., Хар..ків, сім..сот, с..огодні, утр..ох.
 6. Одес..кий, брин..чати, стан..те, тр..ома, дз..об.

 

III.       У якому рядку в орудному відмінку всі слова пишуться з подвоєними приголосними.

 1. Повідь, міць, одіж, честь, молодість.
 2. Сіль, тінь, піч, папороть, кров.
 3. Лань, дань, щедрість, подорож, ніч.
 4. Річ, мідь, галузь, паморозь, вісь.
 5. Скатерть, жовч, повінь, ніч, січ.

 

 1. У якому рядку допущено орфографічну помилку?
 2. Інтер’єр, гравюра, бюрократизм, кур’єр, п’єдестал.
 3. Капюшон, об’єкт, кар’єра, прем’єра, портьєра.
 4. Бюджет, суб’єкт, Мольєр, компаньйон, комп’ютер.
 5. Фельєтон, більярд, пюре, інтерв’ю, б’юро.
 6. Ньютон, мільярд, п’єса, краков’як, ін’єкція.

 

 1. У якому рядку чергування у/в розрізняє значення слів?
 2. Враз, вживатися, втриматися, ударити, вступ.
 3. Вклад, вправа, вступ, удача, враження.
 4. Урожай, Україна, уранці, увечері, уже.
 5. Взимку, умова, указка, ввійти, уболівати.
 6. Вдома, увага, вбігти, уміти, Угорщина.

 

 

ОРФОГРАФІЯ

 

КАРТКА №10

 1. У якому рядку допущено орфографічну помилку?
 2. Шістнадцять, улесливий, випускний, хворостняк, пестливий.
 3. Бризнути, хвастнути, виїзний, щасливий, усний.
 4. Пізній, хвастливий, інтелігентний, студентський, вискнути.
 5. Кістлявий, пискнути, тижневий, форпостний, очисний.
 6. Якісний, безвісний, цілісний, совісний, месник.

 

 1. У якому рядку всі слова пишуться з буквосполученням ьо?
 2. Л..н, л..довик, тр..х, л..тчик, Мурав..в.
 3. Син..го, кол..ру, сер..зно, бад..рий, с…годні.
 4. Вол..вий, лиц..вий, пол..вий, га..вий, ма…ріти.
 5. Ді..вий, нижн..го, с..мого, с..рбати, т…хкати.
 6. Верхн..го, л…х , тін..вий, д..готь, л..дяник.

 

III.       У якому рядку допущено орфографічну помилку?

 1. Нігті, кігті, скинути, сфотографувати, розкопати.
 2. Дочці, книжці, зважся, пробудишся, просьба.
 3. Стомиться, сміється, дуб, казка, вогкий, легкий.
 4. Сцідити, молотьба, безжурний, піщаний, дужчий.
 5. Ближчий, смієшся, дьогтю, заквітчаний, у шапочці.

 

 1. У якому рядку на місці пропущеної літери слід писати и?
 2. Ц..стерна, к..парис, сп..рт, Аркт..ка, п..нгвін.
 3. Арт..кль, С..нгапур, реж..сер, студ..я, тр..умф.
 4. Л..мон, дез..нфекція, ш..рма, колор..т, д..аграма.
 5. С..гнал, реч..татив, р..тм, бенз..н, д..алог.
 6. Алж..р, Ч..лі, ш..фр, д..спут, с..мпатія.

 

 1. У якому рядку всі слова слід писати з апострофом?
 2. Черв-як, верхів-я, зарум-янити, Захар-їн, тьм-яний.
 3. Бур-янець, бур-як, міжгір-я, довір-я, об-їзд.
 4. Голуб-я, п-ядь, м-ясо, дит-ясла, св-ятковий.
 5. Матір-ю, роз-яснити, об-єднати, Св-ятослав, р-яст.
 6. Сузір-я, з-юрмити. роз-ятрити, ін-єкція, п-єдестал.

 

 

 

ОРФОГРАФІЯ

 

КАРТКА №11

 

 1. У якому рядку всі слова слід писати з апострофом?
 2. Пір-їна, Лук-ян, черв-як, мавп-ячий, б-язь.
 3. Верф-ю, сузір-я, торф-яний, духм-яний, зв-язківець.
 4. Ін-єкція, п-єдестал, миш-як, верб-я, об-єкт.
 5. 3-єднати, під-язичний, дит-ясла, б-юро, моркв-яний.
 6. Монтеск-є, Руж-є, кур-єр, ф-юзеляж, р-юкзак.

 

 1. У якому рядку всі слова пишуться з ь?
 2. Нанівец.., котит..ся, дніпровс..кий, болгар..ський, уманс..кий.
 3. Вихован..ці, стіл..ці, бан..щик, зачіс..ці, рибал..ці.
 4. Брун..ці, шпил..ці, нян..ці, лял..ці, хустин..ці.
 5. Рибон..ці, хат..ці, сон..ця, бул..йон, міл..йон.
 6. Різ..бяр, нен..чин, виховател..чин, порт..єра, їдал..ня.

 

III.       У якому рядку допущено орфографічну помилку?  

 1. Сповіщати, скоїти, скоротити, схибити, спекти.
 2. Скрутити, схвилювати, стерти, скінчити, зберегти.
 3. Збирати, звернути, зломити, зрізати, зрозуміти.
 4. Спалахнути, сказати, очистити, зцідити, зцілити.
 5. Зсипати, змалювати, створити, зрушити, змарнувати.

 

 1. У якому рядку допущено орфографічну помилку?
 2. Колектив, апарат, сума, група, панна.
 3. Манна, нетто, мірра, бароко, контрревоюція.
 4. Марокканський, ідилічний, комісія, шасі, шофер.
 5. Мадонна, тона, вілла, ірреальний, інтермецо.
 6. Руссо, Ніцца, Шіллер, Голландія, Міссурі.

 

 1. У якому рядку на місці пропущеної літери слід писати и?
 2. Р..туал, д..спетчер, Великобр..танія, ц..фра, в..кінг.
 3. Д..версант, д..ктор, б..льярд, Р..м, д..ригент.
 4. Р..нг, конт..нент, експер..мент, К..тай, б..ографія.
 5. Кред..т, гард..на, ц..ферблат, дж..гіт, метод..ка.
 6. З..гзаг, Лейпц..г, Л…сабон, Л..ван, ш..рма.

 

ОРФОГРАФІЯ

 

КАРТКА №12

І. У якому рядку допущено орфографічну помилку?

 1. Дочці, книжці, зважся, пробудишся, просьба.
 2. Бородьба, косьба, зцідити, вогкий, легкий.
 3. Нігті, кігті, скинути, сфотографувати, розкопати.
 4. Казка, наслідки, дуб, вокзал, спитати.
 5. Стомиться, з черги, з шибок, без клопоту, з джерела.

 

 1. У якому рядку всі слова пишуться з подвоєними приголосними?
 2. Незбагнен..ий, прикордон..ий, над..ністрянський, сон..ий, спален..ий.
 3. Ускладнен..я, умовлян..я, вікон..иця, качен..я, століт..я.
 4. Облич..я, стат..я, вугіл..я, наріч..я, спросон..я, спересерд..я.
 5. Намаган..я, Іл..я, Ал..а, Ін..а, терт..я.
 6. Юн..ат, спів..ітчизник, туман..ість, розріс..я , від..аний.

 

III.       У якому рядку допущено орфографічну помилку?

 1. П’ять, пам’ять, в’язи, верб’я, черв’як.
 2. Зв’язок, розм’якшити, бур’ян, міжгір’я, пір’я.
 3. Матір’ю, з’явитися, з’їхати, без’язикий, тьм’яний.
 4. В’ячеслав, торф’яний, краков’як, інтер’єр, бар’єр.
 5. Кров’ю, солов’їний, кам’яний, пам’ятка, реп’ях.

 

 1. У якому рядку всі слова пишуться з ь?
 2. Кишен..ці, долен..ці, хуторян..ці, серден..ко, чотир..ох.
 3. Ремін..чик, мен..шість, сопіл..ці, дитин..ці, стіл..ці.
 4. Встан..те, сміют..ся, Цар..ов, ган..ба, міл..йонер.
 5. Кіл..кість, громад..ський, стан..ція, брун..ці.
 6. Черешен..ці, виріз..блюється, с..омий, павіл..йон, кіцьман… ський.

 

 1. У якому рядку на місці пропущеної літери слід писати и?
 2. Б..нт, з..гзаг, с..лует, ц..клон, к..лограм.
 3. Ш..фер, ц..стерна, к..парис, к..моно, ф..рма.
 4. Д..зель, с..мпатія, к..ргиз, ж..лет, ж..рафа.
 5. В..мпел, г..гант, б..лет, в..траж, реж..м.
 6. Ц..клон, ід..лія, т..тан, ф..ніш, Ч..каго.

 

 

ОРФОГРАФІЯ

 

КАРТКА №13

 

 1. У якому рядку допущено орфографічну помилку?
 2. Просьба, боротьба, косьба, зцідити, скраю.
 3. Розказати, вогкий, легкий, вокзал, спитати.
 4. Нігті, кігті, скинути, сфабрикувати, дочці.
 5. Молодьба, безшумний, безжурний, піщаний.
 6. Казка, зцідити, наслідки, сорочці, розкопати.

 

 1. У якому рядку всі слова пишуться з подвоєними приголосними?
 2. Угід..я, ворон..я, від..ати, щоден..о, впевнен..о.
 3. Подорож..ю, тін..ю, ніс..я, пас..я, бадьоріст..ю.
 4. Без..убий, ден..ий, хвилин..ий, роз..броїти, об..ігти.
 5. Годин..икар, широчен..ий, числен..ий, щаст..я, насін..я.
 6. Священ..ий, старан..ий, шален..ий, цін..ий, родин. .ий.

 

III.       У якому рядку допущено орфографічну помилку?

 1. Пір’їна, Лук’ян, кур’єр, з’їхати, об’їзд.
 2. Ін’єкція, п’єдестал, миш’як, пів’яблука, моркв’яний.
 3. З’єднання, інтер’єр, об’єкт, роз’яснити, розв’язати.
 4. Прислів’я, полум’я, ім’я, довір’я, верхів’я.
 5. М’ясо, рум’яний, тім’я, здоров’я, п’є.
 6. У якому рядку всі слова пишуться з ь?
 7. Брен..кіт, мід…, тес..ляр, т..мяний, ред..ді.
 8. Нян..чити, знан.., дівчинон..ці, стан..те, рибал..ці.
 9. Дон..чин, різ..бяр, місяц.., сердец.., сон..ця.
 10. С..огодні, ган..ба, вос..мий, лял..чин, кул..ці.
 11. Порт..єра, павіл..йон, міл..ярд, на гіл..ці, черешен. .ці.

 

 1. У якому рядку всі слова пишуться з буквосполученням йо?
 2. Ра..н, кра..вий, га..вий, павіл..н, кол..ровий.
 3. Ма..рить, медал..н, ма..р, Мурав..в, Пушкар..в.
 4. Сер..зно, буль..н, міль..н, Вороб..в, зна..мий.
 5. Ді..вий, ма..нез, ма..ріння, Солов..в, л..х.
 6. Во..вничий, га..чок, л..тчик, д..готь, бо..вий.

 

 

 

ОРФОГРАФІЯ

 

КАРТКА №14

 1. У якому рядку допущено орфографічну помилку?
 2. Згаснути, змазати, скласти, спиляти, зшити.
 3. Згрупувати, збити, здогадатися, схилити, списати.
 4. Скипіти, счесати, склепати, спекти, склеїти.
 5. Спинити, зчепити, скинути, збавити, зрізати.
 6. Спалахнути, ствердити, сфотографувати, скоїти, спізнитися.

 

 1. У якому рядку всі слова пишуться з ь?
 2. Памороз.., сіл..ський, нян..чин, дон..ка, куз..ня.
 3. Брун..ці, шпил..ці, перепіл..чин, виховател..чин, стіл..ці.
 4. Сяд..те, порад..ся, смієт..ся, кін..ця, кіл..це.
 5. Нен..чин, павіл..йон, рибал..ці, лял..чин, віл..но.
 6. Поділ..ський, праз..кий, їдал..ня, колодяз.., несет. .ся.

 

III.       У якому рядку допущено орфографічну помилку?

 1. Льодовий, льон, медальйон, бульйон, район.
 2. Крайовий, район, майор, дійовий, серйозний.
 3. Бадьорий, лицьовий, сьорбати, знайомий, дьоготь.
 4. Майоріння, кольоровий, Соловйов, павільон, трьох.
 5. Завойовники, мальований, льодина, Пушкарьов, Муравйов.

 

 1. У якому рядку всі слова написано правильно?
 2. Скинути, розкопати, ніхті, кігті, сфотографувати.
 3. Дочці, книжці, прозьба, лошка, дуб.
 4. Блищий, дьогтю, смієшся, заквітчаний, у шапочці.
 5. Дужчий, ближчий, піщаний, молотьба, косьба.
 6. Сцідити, безжурний, книшка, казка, легкий.

 

 1. У якому рядку допущено орфографічну помилку?
 2. Бюджет, бюро, Мольєр, компаньйон, комп’ютер.
 3. Бар’єр, прем’єр, ін’єкція, ательє, павільйон.
 4. Фельєтон, більярд, об’єкт, інтерв’ю, бюджет.
 5. Портьєра, прем’єра, грав’юра, фюзеляж, п’єса.
 6. Кар’єра, купюра, капюшон, конферансьє, Мольєр.

 

 

ОРФОГРАФІЯ

 

КАРТКА №15

 1. У якому рядку допущено орфографічну помилку?
 2. Стемніти, зрозуміти, стерти, зняти, здобути.
 3. Зворушити, сплести, змалювати, зписати, збутися.
 4. Зв’язати, з’єднати, зсадити, зціпити, скочити.
 5. Схилити, ствердити, зжитися, звести, збавити.
 6. Сказати, спалахнути, скопати, сфотографувати, зволожити.

 

 1. У якому рядку всі слова пишуться з ь?
 2. Порт..єра, кар..єра, ател..є, Монтеск…є, п..юре.
 3. Фел..єтон, б..юджет, біл..ярд, комп..ютер, В..єтнам.
 4. Міл..йон, павіл..йон, бул..йон, барел..єф, філ..м.
 5. Н..ютон, ал..батрос, міл..ярд, конферанс..є, комп..ютер.
 6. Б..юджет, б..юро, Мол..єр, компан..йон, шин..йон.

 

III.       У якому рядку допущено орфографічну помилку?

 1. Район, майорить, майонез, льотчик, гайок.
 2. Льох, сьорбати, нижнього, медальон, серйозний.
 3. Льон, крайовий, лицьовий, кольоровий, тіньовий.
 4. Бадьорий, майор, мільйон, павільйон, бульйон.
 5. Лицьовий, бойовий, вольовий, синього, йодистого.

 

 1. У якому рядку допущено орфографічну помилку?
 2. Бар’єр, прем’єр, бюро, ін’єкція, капюшон.
 3. Ньютон, ревю, мільярд, комп’ютер, віньєтка.
 4. Фельєтон, більярд, об’єкт, п’юре, інтерв’ю.
 5. Портьєра, мільйон, павільйон, фільм, Монтеск’є.
 6. Фюзеляж, гравюра, інтер’єр, прем’єра, ательє.

 

 1. У словосполуках якого рядка між словами слід вживати прийменник в?
 2. Сидіти (у,в) автобусі, запитати (у,в) актриси, працювати (у,в) аптеці, жив (у,в) сестри.
 3. Була (у,в) Італії, плавати (у,в) озері, жила (у,в) Одесі, служити (у,в) армії.
 4. Бачив (у,в) товариша, відніс (у,в) клас, зайди (у,в) бібліотеку, стати (у,в) пригоді.
 5. Успіх (у,в) творчості, читала (у,в) журналі, приніс (у,в) кишені, попросив (у,в) друга.
 6. Бігти (у,в) сад, зайти (у,в) клас, погляд (у,в) майбутнє, жити (у,в) Києві.

ТЕСТ

 1. Позначте рядок, у якому в усіх словах правильно вжито м’який знак.

А  Зменьшити, дрібненько, кобзарь, кількість;

Б  цяцькатись, шпиндель, візьміть, кіньчик;

В  няньчити, дізнається, медальйон, принесіть;

Г на сопільці, уманський, український, сядеш.

 

 1. Позначте рядок, у якому в усіх словах на місці пропущених букв слід писати м’який знак.

А   Т..охкати, учител..с..кий, піс..ня, сяд..мо;

Б   гарнен..ко, спіл..ніст.., Уман..щина, мізин..чик;

В  щіл..ний, власниц..кий, кін..с..кий, Гор..кий;

Г  людс..кість, т..мяний, різ..бяр, віз..міть.

 

 1. Позначте рядок, у якому в усіх словах на місці пропущених букв слід писати м’який знак.

А  Трин..кати, близен..ко, велетен..ський, вищен,,ці;

Б  змен..шити, ущіл..нювати, запишіть..ся, війс..ко;

В  олівец.., бояз..кий, лікар.., учител..ці;

Г  принос..те, ган..ба, швец.., вознос..ся.

 

 1. Позначте рядок, у якому в усіх словах на місці пропущених букв слід писати м’який знак.

А  Пол..с..кий, нян..чити, держал..це, бат..ківс..кий;

Б  рибал..ство, грают..ся, чотир..ом, Коростен..щина;

В  снігурон..ці, гуцул..с..кий, лял..ці, волин..с..кий;

Г  киц..ка, рибал..ці, дівчинон..ці, гал..ченя.

 

 1. Позначте рядок, у якому вживання м’якого знака в усіх словах відповідає нормам українського правопису.

А Грильяж, попадья, баский, розмазьня, прокинься;

Б  редьці, близькість, в’язкість, Федьчишин, тарілці;

В  голівоньці, рибалці, ковальський, рибальство, селянство;

Г  Гриньчишин, Михальчук, безлюдно, женьшень, женчики.

 

 1. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом.

А  Кур..єр, зішкр..ябувати, св..ято, тьм..яний;

Б  льоном..яльний, слов..янин, розв..язок, двох..ярусний;

В  маз..юкати, з..юрмитися, арф..яр, медв..яний;

Г  зів..янути, моркв..яний, торф..яний, цв..яшок.

 

 1. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом.

А  Дерев..яний, кав..ярня, б..ється, медв..яний;

Б  дріб..язковий, рутв..яний, возз..єднання, підв..язати;

В  зв..язок, повір..я, дит..ясла, Лук..янівка;

Г  в..юнкий, необ..їжджений, без..ідейний, сім..янин.

 

 1. Позначте рядок, у якому не порушено правила вживання апострофа.

А  Св’ятослав, прицвяхувати, пів’яблука, Лавуаз’є;

Б  розм’якнути, різьбяр, Х’юстон, півогірка;

В  транс’європейський, черв’як, сурмяний, св’ятенник;

Г   конс’єржка, медвяний, напів’японець, духм’яний.

 

 1. Позначте рядок, у якому не порушено правила вживання апострофа.

А  Прес-пап’є, Руж’є, торф’яний, фюзеляж;

Б  ком’юніке, Пів’європи, безязикий, барел’єф;

В  Хьюстон, Міньюст, спьянілий, зап’ястя;

Г  дзвякнути, надвязати, миш’як, рутв’яний.

 

 1. Позначте рядок, у якому не порушено правила вживання апострофа.

А  Роз’яснити, пів’їдальні, транс’європейський, комп’ютер;

Б  п’юпітр, Монтеск’є, порт’єра, Рив’єра;

В  перед’ювілейний, верб’яний, В’ячеслав, розпяття;

 

 1. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом

А  різдв..яний, надвечір..я, з..їжджати;

Б  роз..юшений, підв..язати, пів..ялинки;

В  в..ється, матір..ю, тьм..яний;

Г  зав..язнути, повір..я, лл.ється.

 

 1. Позначте два рядки, у яких усі слова пишуться з апострофом

А  пів..яблука,ув..язнення, верф..ю;

Б  медв..яний, Прип..ять, дит..ясла;

В  осв..ячений, прем..єра, від..їзд;

Г  цв..яшок, об..єкт, нав…ючити;

Д  тоф..яний, черв..ячок, роз..їхатися.