Лі Бо. Ду Фу. Омар Хайям

Лі Бо. Ду Фу. Омар Хайям. “Пісня про Роланда”.

Самостійна робота  (за підручником Є. Волощук, О. Слободянюк  ст.138- 165)

 І варіант

 1. Датуйте добу Середньовіччя: А) V-Х ст.; Б) V-ХV ст.; В) Х- ХV ст.
 2. Китай називали країною: А) мудреців; Б) філософії; В) поезії.
 3. Моральні заповіді Конфуція втілені в афоризмі: А) тихше їдеш-далі будеш; Б) не кажи «гоп», поки не перескочиш; В) не роби зла іншому, якщо не хочеш, аби воно повернулося.
 4. Творча спадщина Лі Бо-це скільки віршів: А) 289 ; Б) 900 ; В) 33
 5. Цей поет змальовує «прикмети часу», показує своїх сучасників: А) Омар Хайям; Б) Ду Фу; В) Лі Бо.
 6. У поезії «Пісня про хліб і шовк» Ду Фу : А) засуджує війну та прославляє мир; Б) закликає до об’єднання навколо науки; В) обурений ставленням багатіїв до бідного люду.
 7. Його прізвище означає «той, хто шиє намети» — А) Лі Бо; Б) Ду Фу; В) Омар Хайям.
 8. Вкажіть тематику творчості Омара Хайяма.

9-10 . Які історичні події взяті за основу «Пісні про Роланда»?

11-12. Охарактеризуйте Роланда. Які риси є визначальними?

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота.  ІІ варіант

 1. Країна, що дала поштовх для розвитку цивілізації на Далекому Сході:

А) Японія; Б) Корея; В) Китай.

 1. Релігійно-філософські вчення, які вплинули на розвиток літератури Сходу: А) даосизм та мусульманство; Б) даосизм та конфуціанство;

В) конфуціанство та християнство.

 1. Поет, що мав «кістку гордості»: А) Лі Бо; Б) Ду Фу; В) Омар Хайям.
 2. Лі Бо у поезії використовує: А) паралелізм опису природи та стану людської душі; Б) конфлікт між бажаннями та можливостями; В) суперечки між владою та митцем.
 3. Автор рядків «На яшмових сходах біліє холодна роса»: А) Омар Хайям; Б) Лі Бо; В) Ду Фу.

6.«Царем філософів Заходу і Сходу» називали : А) Омара Хайяма; Б) Лі Бо; В) Ду Фу.

 1. Яким біографічним фактам присвячені рядки «Листи з Батьківщини для мене дорожчі від злота» та хто їх автор»: А) вигнання Ду Фу; Б) служба у еміра Омара Хайяма; В) подорож країною Лі Бо?
 2. Охарактеризуйте жанр рубаї на прикладі віршів Омара Хайяма.

9-10. На прикладі одного із образів «Пісні про Роланда» розкрийте ідею служіння вітчизні.

11-12. Охарактеризуйте Карла Великого («Пісня про Роланда»). Які риси є визначальними?