Контрольна робота. «Реалізм». 9 клас

Тема: «Реалізм: творчість О. де Бальзака, М. Гоголя»

І. Тести (3 б.)
1. Літературний напрям, у якому одним з основних ознак є типовість образів і ситуацій, дослідження життя суспільства, психологізм – це:
А) романтизм; Б) реалізм; В) класицизм; Г) бароко.

2. Сюжетно-композиційною особливістю твору «Гобсек» О. де Бальзак є:

А) численні екскурси в минуле;
Б) щоденникові записи головного героя;
В) «розповідь у розповіді»;
Г) листи героїв, описи їхніх снів.
3. Чиновники повітового містечка вважали Хлєстакова з комедії М. Гоголя «Ревізор» справжнім ревізором, тому що:
А) їх попередили, що ревізор приїде таємно;
Б) він мав дуже значний і пихатий вигляд;
В) хтось бачив його в одному з департаментів столиці;
Г) він назвався інспектором, щоб отримати знижки в готелі.

4. Чиновники охоче давали Хлєстакову хабарі як гроші в борг, тому що:
А) він викликав довіру;
Б) вони боялися викриття своїх гріхів;
В) хотіли підставити городничого;
Г) вони були милосердними й довірливими від природи.

5. Молоді чиновники департаменту, де служив Акакій Акакійович Башмачкін, у повісті М. Гоголя «Шинель» так ставилися до головного героя:
А) знущалися з нього та кепкували над ним;
Б) поважали за старанність у роботі;
В) байдуже, не помічали його;
Г) підлещувалися, щоб виконував за них роботу.

6. Гоголь звернувся в реалістичному творі до фантастики, тому що:
А) бажав написати свій перший фантастичний твір;
Б) це провідна риса романтизму, прихильником якого був Гоголь;
В) не мав на меті придумувати хоч якесь реалістичне закінчення;
Г) хотів відновити справедливість, присоромити людей.

ІІ. Установіть відповідність між героями та назвою твору (1 б.)
А) «Гобсек» О. де Бальзака; Б) «Шинель» М. Гоголя; В) «Ревізор» М. Гоголя
1. Хлєстаков
2. Акакій Акакійович Башмачкін
3. Фанні Мальво
4. «Значна особа»
5. Городничий
6. Анастазі де Ресто
7. Петрович
8. Ляпкін-Тяпкін
ІІІ. Словникова робота (1 б)
Дати визначення поняттю «маленька людина в літературі»

IV. Розгорнута відповідь (4 б.)
1. Назвіть ознаки романтизму у творчості М. Гоголя, наведіть приклади.

2. Охарактеризуйте образ Гобсека із однойменного роману О. де Бальзака.
V. Власна думка (3 б.)
Виконайте одне із завдань (на вибір):
1. Напишіть твір-роздум на тему: «Чи приносить золото щастя?»;
2. Продовжте історію Хлєстакова.