Будова слова. Словотвір.

Завдання в тестовій формі

 1. Правильно поділено на морфеми всі слова рядка

А з/нач/н/ий, папер/ов/ий, за/писа/ти

Б приказ/ка, при/дорож/н/ій, до/від/ник

В голосно, під/співува/ти, по/дар/у/нок

Г най/вищ/’ий, пере/пис, доо/прац/юва/ти

Д мит/ець, с/тривож/ен/о, о/зим/ин/а

 1. Нульове закінчення мають усі слова рядка

А шимпанзе, відповідь, зараз

Б совість, ніяк, провесінь

В монітор, відгомін, фосфор

Г нині, кратер, мандрівник

Д заповідь, пальто, кремезно

 1. Снільнокореневими до слова літати є всі наведені слова, ОКРІМ

А         літній                                          Г     летіти

Б          перелітний                              Д       льотчик

В         політ

 1. Спільнокореневими до слова воля є всі наведені слова, ОКРІМ

А         вільний                                    Г        вольовий

Б          визволити                               Д        воленька

В        воловий

 1. Снільнокореневими до слова роса є всі наведені слова, ОКРІМ

А зрошений   Б росяний   В зароситися   Г росинка     Д рослинка

 1. Снільнокореневими до слова безліч є всі наведені слова, ОКРІМ

А перелік    Б лічити    В лікувати   Г лічба     Д полічений

 1. Спільнокореневими є всі наведені слова, ОКРІМ

А лисуватий     Б лисий    В лисина    Г полисіти      Д лисячий

 

 1. Спільнокореневими є всі наведені слова, ОКРІМ

А вранці   Б ранковий    В ранок   Г ранити    Д зранку

 1. Спільнокореневими є всі слова рядка

 А уночі, ночувати, ночви

Б водянистий, привід, водичка

В косити,закосичити, косовиця

Г м’ята, пом’якшений, м’яко

Д книжник, книгозбірня, книжка

 1. НЕ МАЮТЬ закінчення всі слова рядка

А мадам, метро, спересердя

Б зараз, працюючи, учень

В календар, зазвичай, івасі

Г факсиміле, пальто, швидко

Д магістраль, авеню, просто

 1. Суфіксальним способом утворено слово, витлумачене в рядку

А відсутність знання

Б віддалений куток

В водій таксі

Г частина розділу

Д один з авторів

 1. Шляхом переходу однієї частини мови в іншу утворено слово, витлумачене в рядку

А   мешканець Харкова

 Б приміщення під землею

 В огорожа з живих кущів

 Г другий місяць року

Д атака у відповідь на атаку

 1. Літеру о замість пропуску треба писати в слові

А сам..вчитель   Б земл..трус     В прац..здатний    Г житт..пис     Д вищ..згаданий

 

 1. Літеру е замість пропуску треба писати в слові

А кра..знавство   Б смагляв.лиций   В житт..дайний      Г сніг..затримання

Д вул..видобуток

 1. Літеру є замість пропуску треба писати в слові

А воч..видь Б дощ..мір В бур..лом Г смітт..збиральний Д нижч..зазначений

 1. Літеру о замість пропуску треба писати в обох словах усіх рядків, ОКРІМ

А груш..подібний, чорт..полох

Б жовч..кам’яний, вітр..вій

В корен..плід, рівн..правність

Г вантаж..підйомник, чорн..гуз

Д кав..молка, сив..головий

 1. Літеру о замість пропуску треба писати в обох словах усіх рядків, ОКРІМ

А вод..свяття, чорн..бривці

Б щор..сердний, літ..писний

В брон..двері, гучн..мовець

Г бетон..змішувач, вір..вчення

Д свіж..вмитий, перш..рядний

 1. Утворіть від поданих іменників прикметники за допомогою суфіксів.
Іменник Суфікс
1           море       -ов-
2          урожай       -ян-
3          гай       -н-
4          зоря       -ськ-
        -ин-

 

Відповідь:  1. Д ; 2. В; 3. А; 4. В; 5. Д; 6. В; 7.Д; 8. Г; 9. Д; 10. А; 11. В; 12. Г; 13. А; 14. Д; 15. Г;

 1. Г; 17. Г; 18. 1) Г, 2) В, 3) А, 4) Б.