Бароко і класицизм

 «Бароко і класицизм»

Готуємо Д/З разом

Самостійна робота

( за Є. Волощук ст. 230-238)

 1. 1. Культура ХVІІ століття наголошувала на:

А) протиріччях між особистістю і світом;

Б) гармонії особистості і світу;

В) потребі радикальних змін у свідомості людини аристократичного походження.

 1. Емоційна напруженість, контрастність, динамізм-характерні ознаки:

А) бароко;

Б) класицизму;

В) бароко та класицизму.

 1. У літературі бароко християнські мотиви та античні:

А) протиставлялися одне одному;

Б) поєднувалися;

В) не були характерні.

 1. Для митців бароко-реальний світ є:

А) зразком ідеалу;

Б) сном, ілюзією;

В) ворожим для особистості.

 1. Поглиблений психологізм, самопізнання, метафоричність характерні для:

А) елегій та гімнів;

Б) філософської лірики;

В) панегіриків та мемуарів.

 1. Для «Сонета 19» Дж. Донна характерним є:

А) поєднання суперечливих начал;

Б) ідеальне зображення дійсності;

В) возвеличення кохання.

 1. Класицизм-це:

А) стиль доби;

Б) художньо-літературний напрям;

В) стиль доби та художньо-літературний напрям.

 1. Розвитку класицизму сприяла:

А) громадська думка;

Б) абсолютна монархія;

В) наукові відкриття.

 1. Норми класицизму як літературного напряму теоретично обґрунтував:

А) Ж.-Б. Мольєр;

Б) Н. Буало;

В) Аристотель.

 1. Схематизм класицизму потребує:

А) поділу на «негативних» та «позитивних» персонажів;

Б) міфологічної основи творів;

В) релігійного спрямування.

 1. Правило «трьох єдностей» у драматургії –це єдність:

А) розуму, волі та дій;

Б) місця, часу та дії;

В) матері, батька ті дітей.

 1. ХVІІ століття у Франції часто називають добою:

А) сонетів;

Б) театру;

В) балету.