Авраменко. Займенник

Завдання в тестовій формі

 1. Займенниками є всі слова рядка

А вам, мені, учора, хто                  Г себе, абищо, якось, якась

Б добре, чий, мене, казна-чого   Д воно, скільки, жоден, я

В хтозна-де, чимось, цей, ти

 1. З’ясуйте, скільки займенників у цьому уривку.

Донецький кряж, і терикони, і степи,

І тополятам на алеї дуже тісно.

Я ж Україноньку молю: «Не відлюби

Оцю мою малесеньку вітчизну!»

АЗ     Б 4    В 5    Г6     8

 1. З’ясуйте, скільки займенників у цьому уривку.

Я хочу жити просто, без прикрас,

Без тих гучних банкетів і лахміття,

Яке мені здається просто сміттям,

Що полонило нерозумних нас.

А З Б 4 В 5 Г 6 Д 7

 1. З’ясуйте, скільки займенників у цьому уривку.

Ти наче вже і вільна як-не-як,

Та ще живеться важко тобі, Пене.

Всі пробують тебе на міць і смак,

Чи все в тобі добротне, достеменне.

А З Б 5 В 6 Г 7 Д 8

 1. Виділене слово виступає займенником у реченні

А   Від одного удару дерево не падає.

Б   Одна ластівка не робить весни.

В   Один день блисне, а сім днів кисне.

Г   Одним колесом не поїдеш.

Д   Одні очі і плачуть, і сміються.

 1. Разом треба писати всі займенники рядка

А будь/з/ким, аби/хто, де/який

Б де/хто, де/кого, будь/у/кого

В бозна/чому, аби/якій, ні/що

Г ні/ким, аби/що, де/котрий

Д ні/за/ким, ні/перед/чим, яке/сь

 1. Разом треба писати всі займенники рядка

А ні/чий, де/який, аби/що, ні/котрий

Б ні/для/кого, ні/який, де/ким, хтозна/що

В ні/чий, будь/який, ні/від/чого, казна/хто

Г аби/що, будь/хто, де/що, казна/що

Д ні/чого, де/кому, аби/який, що/небудь

8.. Через дефіс треба писати всі займенники рядка

А аби/чий, хтозна/кому, хтозна/чий, ні/хто

Б ані/чий, будь/хто, бозна/кого, чий/небудь

В де/котрий, що/небудь, ні/скільки, хто/сь

Г будь/який, казна/чиє, казна/що, який/небудь

Д ні/якою, чий/сь, будь/з/ким, хтозна/на/чому

 1. Усі займенникові форми написано правильно в рядку

А в декого, будь-до чого, бозна-що, ні з ким

Б де-який, де з ким, на чийомусь, абиякий

В аби-яка, якась, казна з ким, будь-що

Г з будь-чим, будь із чим, ніякий, казна-чий

Д ні про що, бозна якого, хтозна-кого, у декого

 1. 10. Усі займенникові форми написано правильно в рядку

А ні з чим, бозна-кому, абикотрий, де в чому

Б ані для кого, нізким, скільки-небудь, абищо

В дещо, хтозна чому, аніякий, будь на чому

Г нічийого, казна для чого, де-котрий, якийсь

Д аби-хто, ні з яким, аніскільки, чий-небудь

 1. Правильною є форма займенника в рядку

А нагородили всих учасників

Б необхідно з їми порадитись

В відзначають цими днями

Г допомогли її в підготовці

Д зупинили погляд на йому

 1. Потребує редагування речення

А  Усім нам дуже сподобалася модерна вистава.

Б  Їхніми рецептами досі користуються кулінари.

В  Крім неї, ніхто більше не написав рецензії.

Г  Завдяки ним ми вивчили кримськотатарську.

Д  Я прекрасно провів з ними час на вечірці.

 1. Займенник мій можна замінити займенником свій у реченні

А Благословенна будь, моя незаймана дівице Десно.

Б Більша частина мого життя, так чи інакше, пов’язана з театром.

В Університет, де працює мій тато, здобув статус національного.

Г Я пам’ятаю вчительку мою, просту і скромну, і завжди спокійну.

Д В уяві моїй рідна мова завжди живе поряд з піснею, сестрою її рідною.

 1. Установіть відповідність

Займенники                                                          Розряд за значенням

1  котрий, чий, скільки А  особові
2  стільки, такий, той Б  вказівні
3  ніякий, ніхто, нічий В  заперечні
4  хто? що?який? Г  питальні
Д  відносні

 

 1. Установіть відповідність.

           Займенники                                            Розряд за значенням

1   їхній, ваш, твій А  присвійні
2   хтозна – що, дехто, щось Б  означальні
3   ніскільки, нікотрий, ніщо В  неозначені
4   який, хто, що Г  заперечні
Д відносні
 1. Визначте розряд виділених займенників.

                       Приклад                                                  Розряд за значенням

1 Лукавий чоловік словами нас                                        А особовий

голубить, неначе всіх і жалує,                                        Б присвійний

і любить.                                                                          В означальний

2 І золотої, й дорогої мені, щоб                                         Г вказівний

знали ви, не жаль моєї долі молодої…                  Д заперечний

3 І по цей бік гора, і по той бік

гора, а між тими крутими горами сходила зоря.

4 Ой не світи, місяченьку, не світи нікому.

 

 1. Утворіть словосполучення.
1 пишався А на мене
2 сміявся Б мною
3 пробачив В з мене
4 дивився Г наді мною
Д мені

 

 1. Замініть виділені в суржикових висловах слова потрібними займенниками
1   любий клієнт А   такий
2   слідуючий спосіб Б   всім
3   дякую всих В   самий
4   той же рецепт Г   всіх
Д   будь — який

 

 1. Усі займенники є особовими в рядку

А мене, тобою, собі, нам

Б вами, них, йому, наш

В тобі, нас, мене, нього

Г тебе, вони, кого, ними

Д нами, мого, вам, йому

 1. Присвійний займенник виділено в кожному рядку, ОКРІМ

А врахувати його побажання

Б схвалити мою пропозицію

В запросити її на спектакль

Г ваше ставлення до гостей

Д наша співпраця триватиме

 1. До одного розряду належать усі займенники в рядку

А щось, дечий, який, хто-небудь

Б нашого, вашим, ніякий, їхній

В усякому, такий, кожен, самого

Г цього, стільки, такими, чиїми

Д кого, якому, котрим, скільки

 1. Слово що є займенником у реченні

А Казка — це свіжий вітер, що роздмухує вогник дитячої мрії.

Б Я тобі сказати хочу, друже, що мрій дитячих я не розгубив.

В Так тихо, спокійно, що хочеться сісти на човен і поплисти.

Г Пам’ятайте, що книги — це тисячолітня мудрість людини.

Д Здавалося, що якийсь чарівник убрав дерева в золоті шати.

 1. Слово що є займенником у реченні

А Мак облітає так швидко, що не встигає зів’янути.

Б Неба було так багато, що очі тонули в нім, як у морі.

В Як добре знати, що тебе веде твій власний шлях.

Г У парі з тобою ми будем любити усе, що на серце лягло.

Д Криниця ця така глибока, що видно зорі з неї і у ній.

 1. Слово що є займенником у реченні

А Чому не знало серце молоде, що тільки мати може вічно ждати?

Б Знай, що в світі найтяжче — це серце носить студене.

В Стояла така тиша, що було чути, як плаче надламана гілка.

Г Хіба не бачите, що вся земля в якімсь чеканні дивнім мліє.

Д Не знаю я, що буде після нас, в які природа убереться шати.

 1. З’ясуйте, яким членом речення є займенник у поезії.

Весна відходить!

Запізніла вишня

Розгублено їй дивиться услід.

А підмет    присудок   В додаток   Г означення   Д обставина

 1. З’ясуйте, яким членом речення є займенник у поезії.

Базар ранковий.

Градом весняним

Наповнені по вінця всі жаровні.

А підмет   Б присудок    додаток    означення   Д обставина